Hääletu hääletaja

Tegemised

Mõningad projektid

Tapeedirull

Väikene PHP põhine templiidiklass

uMMORPG warehouse addon

Unity asset uMMORPG jaoks loodud kontopõhine laosüsteem

uMMORPG PostgreSQL addon

Unity asseti uMMORGP jaoks loodud lahendus, millega saab kasutada andmebaasina PostgreSQL